fredag, september 24, 2010

Livsløgnen

"Hver eneste dag taler regeringen, regionsrådene, kommunalbestyrelserne, fagforeningerne og andre fradragsberettigede lobbyister hændervridende om ”nedskæringer”, ”besparelser”, ”serviceforringelser”, ”massakre på velfærdssamfundet” og alle tænkelige varianter heraf.

[...]

Over for denne nationaløkonomiske Götterdämmerung står nye tal fra Danmarks Statistik, der viser, at beskæftigelsen i den offentlige sektor i 2. kvartal i år steg med 1,9 pct. (14.500 personer) efter en stigning i 1. kvartal på 2,5 pct. (18.600 personer). I alt 33.100 flere offentligt ansatte.

Hvordan harmonerer det med nedskæringer, besparelser, serviceforringelser og massakre på velfærdssamfundet?
" (JP leder 24.09.10: Livsløgnen).