fredag, september 24, 2010

Livsløgnen

"Hver eneste dag taler regeringen, regionsrådene, kommunalbestyrelserne, fagforeningerne og andre fradragsberettigede lobbyister hændervridende om ”nedskæringer”, ”besparelser”, ”serviceforringelser”, ”massakre på velfærdssamfundet” og alle tænkelige varianter heraf.

[...]

Over for denne nationaløkonomiske Götterdämmerung står nye tal fra Danmarks Statistik, der viser, at beskæftigelsen i den offentlige sektor i 2. kvartal i år steg med 1,9 pct. (14.500 personer) efter en stigning i 1. kvartal på 2,5 pct. (18.600 personer). I alt 33.100 flere offentligt ansatte.

Hvordan harmonerer det med nedskæringer, besparelser, serviceforringelser og massakre på velfærdssamfundet?
" (JP leder 24.09.10: Livsløgnen).

2 kommentarer:

Anonym sagde ...

Det er svært at komme med eksempler fordi de ofte er for tæt på. Et barn i min familie er kommet hertil som 8 årig og er begyndt i en sprogklasse.
Der er vel 6 børn i klassen og 3 lærere. Forældremøde: Vi mødte op til en større seance hvor hele holdet fra skolens side var der til en 2 timers seance. Udover os var den kommunale støtteperson til et muslimsk barn mødt op, men ingen andre forældre!
Kravene til indlæring virkede meget vage og paratheden til at give efter for evt. modvilje mod at lære dansk syntes latent til stede.
Intet under at at det koster så man er nødt til at stuve resten af eleverne sammen i klasser med omkring 30 i hver.
Men man tør jo ikke spørge hvem der har besluttet denne generøse eftergivenhed eller den simpelthen bare har udviklet sig ustyrligt når man selv står midt i det!

Mvh.
Jens Hansen

info sagde ...

Hvis den øgede beskæftigelse skyldes et overflødigt bureaukrat-lag er det vel egentlig tænkeligt, at væksten kan føre til en oplevet forringelse.

Tilføj en kommentar