tirsdag, oktober 12, 2010

51.400 flere offentligt ansatte siden 2007

Kvinder og venstreorienterede! Lyt nu lidt til en af mine yndlingspolitikere, Torben Mark Pedersen:

"Det er nærmest surrealistisk at følge den offentlige debat om besparelser, når den offentlige sektors beskæftigelse er vokset så dramatisk i de seneste tre år.

Staten har i år et budgetunderskud på den grimme side af 80 mia. kr., og der er en strukturelt underskud på 31,5 mia. kr. ifølge regeringens egne beregninger i konvergensrapporten. Alligevel fortsætter beskæftigelsesvæksten i den offentlige sektor kvartal for kvartal, og enhver tale om at der kan spares på de offentlige finanser mødes med jammerklage over nedskæringer fra de venstrefløjspolitikere og journalister, der ikke bekymrer sig om fakta.

Fakta er ellers, at

• Den samlede offentlige beskæftigelse er vokset med 51.400 fuldtidsbeskæftigede fra 1. kvartal 2007 til 2. kvartal 2010. Det er en beskæftigelsesvækst på 7,1 pct. I perioden 2001-2006 lå den samlede offentlige beskæftigelse derimod omtrent konstant omkring 731.000.
• Det er i kommunerne, at beskæftigelsesvæksten har været størst. Her er beskæftigelsen vokset med 33.200 fuldtidsbeskæftigede fra 1. kvartal 2007 til 2. kvartal 2010. Det er en beskæftigelsesvækst på 7,6 pct.
• Men staten kan også være med, og det hører man mindre om i den offentlige debat: I staten er beskæftigelsen i samme periode vokset med 11.800 eller 7 pct
" (180grader.dk).

Bemærk også kommentaren om, at det private erhvervsliv i samme periode har mistet noget, der ligner 180.000 arbejdspladser. Regn lidt på dét.

Den lille private slæbebåd, der skal trække jeres store, illuminerede offentlige færge, får hver dag sværere og sværere ved at trække den. Hvis I bliver ved med at få alle de nye offentlige faciliteter og kolleger, som I hyler op om, så synker I altså med mand og mus til tonerne af "Når jeg ser et rødt flag smælde".

fredag, oktober 01, 2010

Uddannelseseliten

Claus Detlev, pædagogisk konsulent i København Kommune, har opdaget en Ny elite i det danske uddannelsessystem: "Det danske uddannelsessystem har fået ny elite, og den består af de tosprogede piger. Det viser en ny rapport, som udkommer i løbet af næste uge".

"- Det er meget tydeligt, når vi ser på, hvor de unge er henne, et år efter de har forladt 9. klasse. Der er det sådan, at de etsprogede drenge og piger og de tosprogede drenge ligger sådan nogenlunde på samme niveau, men de tosprogede piger ligger fem procentpoint højere med hensyn til, hvor stor en del af dem, der stadigvæk er i uddannelsessystemet. Det er det samme, vi ser på de videregående uddannelser i dag; de tosprogede piger er meget uddannelsesbevidste".

I løbet af udsendelsen får han faktisk bildt den arme journalist ind, at de kvindelige "tosprogede" er de allerbedst uddannede, vi har.

Det er naturligvis løgn.

70 procent af de 25-64-årige danske kvinder har en kompetencegivende uddannelse (34 procent har en videregående uddannelse - kort, mellemlang eller lang - , mens 36 procent har en erhvervsuddannelse). For de kvindelige efterkommeres vedkommende er det 50 procent, der har en kompetencegivende uddannelse (25 procent har en videregående uddannelse, mens 25 procent har en erhvervsuddannelse). 70 procent af de danske mænd har en kompetencegivende uddannelse, heraf for 42 procents vedkommende en erhvervsuddannelse. For de mandlige efterkommeres vedkommende har 38 procent en kompetencegivende uddannelse, heraf 19 procent en erhvervsuddannelse (http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/BA42D1B3-8F3C-4288-B9EB-42716FA5C1..., se s. 21-22).

Ifølge paragraf 21b, der blev indført i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats i 2006 (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128679) har jobcentrene i øvrigt fået lov til at pålægge unge under 25 at søge optagelse på en uddannelse. De unge kan dermed ikke få forsørgelse på anden vis end gennem uddannelse.

Derudover er der skabt et sindrigt system af kontante belønninger og afstraffelser af kommunerne ud fra, om deres unge er under uddannelse eller ej. 44.006 kr. får kommunen fx, når de gelejder en udlænding - kvalificeret eller ej - ind på en uddannelse (http://retsinformation.w0.dk/Forms/R0710.aspx?id=132119, se §22).