fredag, oktober 01, 2010

Uddannelseseliten

Claus Detlev, pædagogisk konsulent i København Kommune, har opdaget en Ny elite i det danske uddannelsessystem: "Det danske uddannelsessystem har fået ny elite, og den består af de tosprogede piger. Det viser en ny rapport, som udkommer i løbet af næste uge".

"- Det er meget tydeligt, når vi ser på, hvor de unge er henne, et år efter de har forladt 9. klasse. Der er det sådan, at de etsprogede drenge og piger og de tosprogede drenge ligger sådan nogenlunde på samme niveau, men de tosprogede piger ligger fem procentpoint højere med hensyn til, hvor stor en del af dem, der stadigvæk er i uddannelsessystemet. Det er det samme, vi ser på de videregående uddannelser i dag; de tosprogede piger er meget uddannelsesbevidste".

I løbet af udsendelsen får han faktisk bildt den arme journalist ind, at de kvindelige "tosprogede" er de allerbedst uddannede, vi har.

Det er naturligvis løgn.

70 procent af de 25-64-årige danske kvinder har en kompetencegivende uddannelse (34 procent har en videregående uddannelse - kort, mellemlang eller lang - , mens 36 procent har en erhvervsuddannelse). For de kvindelige efterkommeres vedkommende er det 50 procent, der har en kompetencegivende uddannelse (25 procent har en videregående uddannelse, mens 25 procent har en erhvervsuddannelse). 70 procent af de danske mænd har en kompetencegivende uddannelse, heraf for 42 procents vedkommende en erhvervsuddannelse. For de mandlige efterkommeres vedkommende har 38 procent en kompetencegivende uddannelse, heraf 19 procent en erhvervsuddannelse (http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/BA42D1B3-8F3C-4288-B9EB-42716FA5C1..., se s. 21-22).

Ifølge paragraf 21b, der blev indført i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats i 2006 (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128679) har jobcentrene i øvrigt fået lov til at pålægge unge under 25 at søge optagelse på en uddannelse. De unge kan dermed ikke få forsørgelse på anden vis end gennem uddannelse.

Derudover er der skabt et sindrigt system af kontante belønninger og afstraffelser af kommunerne ud fra, om deres unge er under uddannelse eller ej. 44.006 kr. får kommunen fx, når de gelejder en udlænding - kvalificeret eller ej - ind på en uddannelse (http://retsinformation.w0.dk/Forms/R0710.aspx?id=132119, se §22).

8 kommentarer:

Morten - - - sagde ...

Ja, vi producerer en stor mængde enfoldige, nydanske akademikere i disse år. Ikke mindst kvinder (og det er jo godt, ved vi). Mange ikke-politisk-korrekte læger tager sig til hovedet over alle de uvidende tørklædeklædte, der i stadigt højere grad befolker hospitalerne. I hvertfald dem, jeg har talt med.

Der er mange velmenende undervisere, der er mere end villige til at facilitere de unge menneskers vej ind i den akademiske verden, selvom det simpelthen ikke er realistisk at forestille sig, at disse - utvivlsomt rørende stræbsomme - piger har den modenhed og indsigt, som høje karakterer burde afspejle. De afspejler snarere en overstrømmende velvilje fra omgivelserne. Eller ?

Her er Einstein fra første række - på sin vej ind på medicinstudiet.

Anbefalet læsning!

- - -

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Ja. Minder mig om Helen Latifi.

Men store mængder er der nu ike tale om. 3 mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande blev uddannet som læger i 2009. De kvindelige efterkommere, som angiveligt vælter ind på medicinstudiet og har stor succes, uddannede vi 7 af som læger det år.

En tandlæge af hvert køn blev det også til.

Det er på det niveau.

Morten - - - sagde ...

Helen Latifi ... gad vide, om hun stadig er lige "lykkelig i Herren" ?

Og om hun er i stand til at klare lægestudiet. Det kan være, at piger som hende ender som sygehjælpere eller -plejersker, efter at have givet op, og at det bl. a. er deres tørklæder, der befolker gangene på hospitalerne.

Jeg finder det overmåde svært at acceptere, at hun skulle kunne passere. Men på den anden side har hun indtil videre demonstreret, at hun var i stand til at opnå et gennemsnit, der kvalificerede hende til optagelse.

Jeg vil virkeligt gerne vide, om hun til syvende og sidst klarer eksamen.

Ellers er det vel en sag for pressen: "FAVORISERING AF VESTLIGE STUDERENDE. Medicinstudiet er ikke gearet til at håndtere studerende med anden etnisk baggrund. Undervisere efterlyser nye instrumenter".

- - -

Anonym sagde ...

Morten---

Jeg ville undre mig meget, hvis Helen Latifi fik sin eksamen. Den er ikke let, har jeg hørt. Hun har ikke hovedet til det, men har det noget at gøre med hendes tro? Det er ikke udsædvanligt, at troende stiler mod naturvidenskaben. Det hænger desværre ganke godt sammen! Vores integrationsproblemer vil være løst, hvis vi får flere indvandrere uddannet til bedre stillinger. Især kvinder, for så gider de ikke deres mænd.

Liva

Anonym sagde ...

Morten---

Jeg ville undre mig meget, hvis Helen Latifi fik sin eksamen. Den er ikke let, har jeg hørt. Hun har ikke hovedet til det, men har det noget at gøre med hendes tro? Det er ikke udsædvanligt, at troende stiler mod naturvidenskaben. Det hænger desværre ganke godt sammen! Vores integrationsproblemer vil være løst, hvis vi får flere indvandrere uddannet til bedre stillinger. Især kvinder, for så gider de ikke deres mænd.

Liva

Morten - - - sagde ...

Hej Liva

Det er til dels sandt, bare vi er bevidste om, at "kompetence" desværre betyder "magt" på nydansk, og ikke duelighed. Det er farligt at uddanne dem til magt.

Jeg tror derfor først og fremmest på en - med forbehold - positiv effekt af at uddanne "især kvinder, for så gider de ikke deres mænd", som du siger.

Dog lever vi på lånt tid, hvis vi ikke i den oprindelige befolkning er enige om, at "Den Velsignede Lov" (24-årsreglen) skal opretholdes for enhver pris.

Med tiden kan det voksende antal muslimske vælgere true bl. a. den lov - og alle vore love kan for den sags skyld blive til grin, hvis lovlydigheden eroderer.

- - -

Anonym sagde ...

Hvad angår Latifi blev hun vist gift ?

Jeg er ikke helt så sikker på at pengene er godt givet ud på disse angiveligt dygtige muslimske piger/kvinder, der får sig en akademisk uddannelse.

Når det første barn er på vej forsvinder de hjem til kødgryderne, opvartning af manden, hans far og mor og af de børn, 4-5-6 stykker hun får - og når hun mange år senere har sendt det sidste barn hjemmefra er hun uddannelsesmæssigt forlængst sejlet agterud.

Vivi Andersen

Anonym sagde ...

Det er fuldstændig underordnet, om der er tale om naturvidenskab. Det eneste 'man' skal kunne nu er at rable de rigtige ord af sig til eksamen. Refleksionen er væk, det selvstændige initiativ er væk, den grundige eksamination, hvor eksaminator sætter røven op i klaskehøjde for en holdning er væk.

Det er en kendt sag, at HL er fortaler for Intelligent Design, og det er en kendsgerning, at det må man godt som læge anno 2010. Der er nemlig ingen der stopper en en eller spørger ind til, hvordan fanden ID hænger sammen med naturvidenskab og altså det sokratiske udgangspunkt vedr. sandhed.

Og dét er den største katastrofe af dem alle, denne systematiske undergravning af vestlig idehistorie. Jeg har ingen problemer med at se, hvad denne fordummende tilgang til fagene vil gøre ved moralen på gadeplan.
Og jeg græmmer mig jævnligt over, at alverdens filosoffer ikke står på nakken af hinanden med henblik på at redde tænkningen.
Men det gør de altså ikke.

Lotte

Tilføj en kommentar