fredag, november 19, 2010

Om jeg ikke veed Andet...

"Om jeg ikke veed Andet, saa veed jeg, at man skulde bruge det Comiske til at holde Justits paa det Religieuses Gebeet. [...] En god comisk Tegning af en Opvakt er vistnok i høi Grad, hvad der behøves" (Søren Kierkegaard: Stadier paa Livets Vei).

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar