fredag, april 06, 2018

OIC-immigranters kriminalitet

Danmarks Statistik har ved at undersøge årgang 1987 kortlagt, at 42 procent af mandlige indvandrerne og 37 procent af mandlige efterkommerne fra ikke-vestlige lande er dømt efter straffeloven som 28-årige (Indvandrere  Danmark 2017, s. 113).
 
Det svarer til 1452 domme pr. 1000 for indvandrernes vedkommende, mens efterkommerne har fået 1122 domme pr. 1000 som 28-årige (ibid.).
 
Der er imidlertid to problemer.

Det ene problem er, at denne opgørelse kun dækker en mindre del af kriminaliteten, faktisk noget i retning af en fjerdedel. 26,5 procent af de 6207 dømte mandlige ikke-vestlige efterkommere i 2016 blev dømt efter straffeloven, 55,8 procent blev dømt efter færdselsloven og 38,8 procent efter særlove, der dækker våbenloven, lov om euforiserende stoffer o.a. For indvandrerne er tallene hhv. 20,6 procent, 61,3 procent og 29,1 procent (ibid, s. 98).

Det andet problem er, at gruppen af ikke-vestlige indvandrere er tæt på at være meningsløs, fordi den skjuler nogle meget store forskelle mellem de mere kriminelle og de mindre kriminelle.

Mit bedste bud på en meningsfuld opgørelse er som følger:

Sammenholdes Statistikbankens populationsopgørelser (FOLK2) med opgørelser over dømte (STRAFNA3), fås følgende antal årlige dømte 15-29-årige mandlige indvandrere og efterkommere fra Danmarks 15 største ikke-vestlige immigrantnationer (klik for større billede):
 

Denne opgørelse tæller skyldige efter straffeloven og særlovene samt skyldige efter færdselsloven, såfremt bøden lyder på mindst 2500 kr. (pr. 2012). Det svarer til grundtaksten for at køre 130 km/t hvor man må køre 80 km/t. At køre frem for rødt, køre venstre om et helleanlæg, overhale højre om og bryde ubetinget vigepligt takseres som udgangspunkt kun til 2000 kr. i bøde (Bødetakster 2012).
 
STRAFNA3 giver dermed et godt billede af, hvor mange der begår kriminalitet et godt stykke over bagatelgrænsen.
 
Opdeles immigrantnationerne i mere meningsfulde grupper, kan man beregne følgende gennemsnitlige årlige kriminalitetskvotienter for årrækken 2000-2016:

Østen: 5,9 procent
Balkan: 14,3 procent
OIC-lande: 19,1 procent

Hvert år.

Hvor stor en andel af OIC-immigranter, der er dømt for kriminalitet som 28-årige ud fra disse definitioner, det må vi nok spørge digterne om. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar