lørdag, april 14, 2018

Adgangskrav


Roger Scruton forklarer, at man ikke kan nøjes med at tage individernes perspektiv i dannelsesdiskussioner. Man må også tage kulturens perspektiv.

Hovederne leder efter kultur, men kulturen leder også efter hoveder - gode hoveder - at lagre sig i. Kulturen kan ikke overleve i dårlige hoveder.

Det er derfor godt for kulturen, at der nu indføres adgangskrav for gymnasiet. Man skal have et gennemsnit på mindst 5 ved folkeskolens bundne prøver i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi/biologi/geografi.

Ifølge Arbejdernes Erhvervsråd ville ca. 36 procent af STX-studenterne fra 2014 ikke være kommet ind med et adgangskrav på 7 i gennemsnit fra de bundne prøver. 5 procent lever ikke op til et krav på 4, og ca. 1 procent har under 2 i gennemsnit.

Af studenter med ikke-vestlig baggrund er knapt 70 procent af STX-studenterne kommet ind uden at leve op til et karakterkrav på 7. 20 procent lever ikke op til et krav på 4, og noget i retning af 3-4 procent er kommet ind med et gennemsnit på under 2.


Men de er altså blevet studenter alligevel. For hovederne er det sikkert godt, men for kulturen er det skidt. Det er klart, at niveauet falder. Kulturen bliver hjemløs, når den ikke engang kan bo i det almene gymnasium.

For HF´s vedkommende er det nærmest hovedreglen, at karakterne fra de bundne prøver er lave. Samlet set har ca. 76 procent af HF-studenterne under 7 i gennemsnit fra de bundne prøver.

Af HF-studenter med ikke-vestlig baggrund ville godt 90 procent af dem ikke være kommet ind med et krav på 7, 50 procent ville ikke være kommet ind med et krav på 4, og 10 procent ville ikke være kommet ind med et krav på 2.

Til gengæld kunne de gennemføre på 2 år. Tænk, at den gik.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar