søndag, juni 24, 2018

Krigsflygtninge

De mange unge mænd, der bankede på Europas dør (med rambuk), da krigslykken begyndte at vende for Islamisk Stat & Co, var selvsagt ikke alle personligt forfulgte. Eftersom vores politikere gerne ville hjælpe fordrevne krigsflygtninge, vedtog de loven om midlertidig beskyttelsesstatus. 

Men i 2015, under det allerstørste syriske rykind, fik kun 1068 personer denne midlertidige beskyttelsesstatus (Udlændinge- og Integrationsministeriet). 7810 personer fik derimod konventionsstatus som personligt forfulgte (klik for større billede):


Hvorfor nu det? Hvorfor fik disse fordrevne masser alligevel konventionsstatus? Hvordan kan så mange glimrende unge mænd på én gang blive personligt forfulgte i deres hjemland?

Hvis vi ser bort fra det forhold, at vi kan være blevet fyldt med løgn, så er der to sandsynlige forklaringer på, at så mange unge mænd kan kalde sig personligt forfulgte:

I bedste fald er de deserteret fra Assads hær. I værste fald har de kæmpet i en eller flere af de mange væbnede grupper i Syrien, herunder naturligvis også den største af grupperingerne, Islamisk Stat.

Rubin og Elder om racisme

En lektie mere. Dave Rubin her var ligesom dig. Måske endda værre. Så begyndte han at interviewe den amerikanske højrefløj og hans verdensbillede gik i stykker.


lørdag, juni 23, 2018

Lektie til det akademiske NordkoreaFremmed i eget land

Mellem 20 og 25 procent af befolkningen i en lang række europæiske lande føler sig fremmede i deres eget land. For belgiernes vedkommende gælder det 37 procent.

Klik for større billede:


   

fredag, juni 22, 2018

Nej. Vi vil ej.

69 procent af danskerne mener ikke, at deres regering varetager deres interesser. Opfattelsen deles bredt i de (tidligere) frie lande i Europa.

Klik for større billede:


Men danskerne er modigere end de fleste andre lande mht. at ytre politisk uenighed. Kun 32 procent af danskerne tilkendegiver, at de sjældent eller aldrig vover det.

Kilde: Democracy Perception Index 2018