lørdag, juli 07, 2018

Den betrængte skabnings sejrshyl

For marxismen er alle alliancer gode i kampen mod den bestående orden. Europa er hvid, kristen borgerlighed og som sådan ikke bevaringsværdig i marxistisk optik. Det skal du forstå. Majoritetsborgerskabets historiske skæbne er nu engang at miste sine privilegier.

Derfor kan du opliste og afbilde så mange ofre, du vil, for at forklare, at transporten af aggressive proletarer er en ugerning mod Europa. Det gør ikke indtryk. Det kommer aldrig til at gøre indtryk.

Kan Indonesiens skæbne interessere dem? Sikkert ikke. For marxismen skelner ikke mellem godt og ondt, men mellem egen propaganda og fjendtlig propaganda. For marxismens lukkede øjne og ører er dette fjendtlig propadanda og som sådan ikke værd at beskæftige sig med:

https://www.gatestoneinstitute.org/12617/indonesia-radicals

Er de undertryktes religiøse italesættelser, religiøse solidaritetslinjer og religiøse modstandsformer lidt til den grove side, så er det dog altsammen progressivt, destruktivt, effektivt. Sådan noget stopper man ikke.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar