fredag, august 31, 2018

Sandheden om løgnehistorien

Dine politikere går ikke ranke rundt, de lusker. De er duknakkede. De skuler. De har blodskudte øjne. De undgår dig.

Det ved du faktisk godt, nu du tænker over det. Så lyt du hellere til ham her.


torsdag, august 16, 2018

At se sit land gå ned

Vi kan også besvare denne grædende gamle mands spørgsmål, som han ser sig omkring i sin by og i sit land:


Hvor er Sverige på vej hen?

Gammelsvenskerne er på vej mod kopternes skæbne i Egypten. De er for milde og for underkuede til at protestere. De kommanderes nådesløst fremad, dukkende sig under den døve elites tordenrøst.

onsdag, august 15, 2018

Guerillakrig

Når vi har forsøgt at forklare muhamedanernes angreb i Europa, har vi længe været forankret i en solid etnocentrisme. Vi har ikke været i stand til at vende tankens univers, så andre kunne ses som historiens hovedpersoner og vi som dens bipersoner. Vi var centrum, de var periferi.

Men det er os, der er periferi. De mange angreb følger guerillakrigens mønstre.

Hvad vi ser nu, er ikke så meget organiserede angreb som organiserende angreb. Med sin blodige deltagelse opløftes indvandreren til jihadi, han tager del i den globale jihads kommunion. Formålet er ikke at splitte Europa, men at samle ummah’en.   

Den store tilstrømning af krigsveteraner har fået selvtilliden til at vokse. Grupperne besvarer bankelyde med bankelyde. Nu sten, nu ild, nu syre, nu køretøjer. Her er London, her er Paris, her er København. Det er globale æstetiske kampritualer, der skal samle krigere om det sorte flag. Og det går godt.

Krigsopviglernes store mester, Karl Marx, vidste det. Han nævner det i Det kommunistiske manifest:

“Here and there, the contest breaks out into riots. Now and then the workers are victorious, but only for a time. The real fruit of their battles lies, not in the immediate result, but in the ever expanding union of the workers”.

Che Guevarra vidste det også:

"Guerillakrigen er bare en spire til den virkelige krig - det mål man søger at nå".

Læs hans bog, som er langt mere oplysende end Enzenbergers etnocentriske ønsketænkning om den radikale taber.

Ideen med guerillakrigen er at samle en hær. De natlige overraskelsesangreb er altid succesfulde, og sejrene tiltrækker flere og flere. Bid og flygt, lyder mottoet. Slå det intetanende bytte ned, tag dets ressourcer og gem dig blandt dine sympatisørerne. Vær alle steder og ingen steder.

Aldrig lade dig omringe.

En dag er guerillahæren stor nok til regulær krig om statsmagten. Gurrillahærens rationale er at tænde krigslystens ild i folkets hjerter. Med sejre!

Hermed har vi besvaret Løfvens inderligt falske og idiotiske spørgsmål om, hvad fanden de holder på med. De holder på med at styrke indenforskabet.

lørdag, august 11, 2018

Anerkendelseskamp i Haag

Over for det reaktionære småborgerskab - klassefjenden - har venstrefløjen fortsat ingen pligter. Som multikulturalismens superstar Bhikhu Parekh konkluderer i Rethinking Multiculturalism: Anerkendelseskampe kan jo godt være lidt blodige.