lørdag, august 11, 2018

Anerkendelseskamp i Haag

Over for det reaktionære småborgerskab - klassefjenden - har venstrefløjen fortsat ingen pligter. Som multikulturalismens superstar Bhikhu Parekh konkluderer i Rethinking Multiculturalism: Anerkendelseskampe kan jo godt være lidt blodige.


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar