lørdag, oktober 13, 2018

Myten om trawlerne, der ødelagde Somalias fiskeri

Kan I huske historien om, hvordan somaliere blev tvunget ud i pirateri, fordi store trawlere fra andre lande tog deres fisk?

Ifølge denne rapport har somalierne aldrig spist fisk, de har aldrig ønsket at fiske, de har aldrig kunnet finde ud af at fiske, og de har aldrig nogensinde fanget fisk i større målestok.

Det er en ekstremt dårlig ide at digte den slags krænkelsesmyter til fattige folkeslag.

tirsdag, oktober 02, 2018

Samfundspagten

"Det er kongens og landets høvdingers embede at overvåge domme og gøre ret og frelse dem, der tvinges med vold, såsom enker og værgeløse, børn, pilgrimme og udlændinge og fattige - dem overgår der tiest vold - og ikke lade slette mennesker, der ikke vil forbedre sig, leve i sit land; thi idet han straffer og dræber ugerningsmænd, da er han Guds tjener og landets vogter. Thi ligesom den hellige kirke styres af pave og biskop, således skal hvert land styres og værges af kongen eller hans embedsmænd. Derfor er også alle, der bor i hans land, skyldige at være ham hørige og lydige og underdanige, og til gengæld er han skyldig at give dem alle fred. Det skal alle verdslige høvdinger også vide, at med den magt, Gud gav dem i hænde i denne verden, overdrog han dem også at værge sin hellige kirke mod alle krav. Men bliver de glemsomme eller partiske og ikke værger, som ret er, da skal de på Dommens dag stå til ansvar, hvis kirkens frihed og landets fred mindskes ved deres skyld i deres tid".
Jyske lov